Unia Europejska mówi „nie” dla rtęci w termometrach i barometrach. Parlament Europejki wprowadził zakaz sprzedaży urządzeń do pomiaru temperatury i ciśnienia z użyciem metali ciężkich, głównie rtęci, uznając je za substancje zbyt niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Nowe przepisy mają wpłynąć na wprowadzenie nowych, elektronicznych metod pomiarów temperatury i ciśnienia. Producenci mają 2 lata na dostosowanie się do nowych zasad.

Niedozwolona będzie sprzedaż nowo wyprodukowanych urządzeń zawierających szkodliwe metale ciężkie.

Zakupione do tej pory termometry i barometry mogą być nadal używane, reperowane i sprzedawane na rynku wtórnym. Można też będzie importować urządzenia do pomiaru temperatury zawierające rtęć, które liczą sobie ponad 50 lat; klasyfikuje się je bowiem jako antyki.

Rocznie w UE wykorzystuje się w produkcji urządzeń pomiarowych 33 tony rtęci, z czego 25-30 ton - w samych tylko termometrach. Ocenia się, że 80-90 proc. wszystkich produkowanych urządzeń z rtęcią używa się w domach. Tymczasem - przekonuje Komisja

Europejska - tradycyjne termometry można zastąpić nowoczesnymi, sprężynowymi albo elektronicznymi urządzeniami.

Rtęć jest substancją bardzo niebezpieczną - łatwo przedostaje się do łańcucha pokarmowego. Najbardziej zagrożone zatruciem są dzieci, a także płody, których układ nerwowy dopiero się rozwija. W organizmie rtęć może bowiem uszkodzić mózg i nerwy.