Ukraiński Sąd Konstytucyjny odmówił zajęcia się sprawą nadania przez prezydenta Wiktora Juszczenkę tytułu Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do Sadu parlament Autonomicznej Republiki Krymu.

Na początku kwietnia doniecki okręgowy sąd administracyjny uchylił dekret, uznając, że jest on sprzeczny z prawem, gdyż Bandera nie był obywatelem Ukrainy. W piątek Juszczenko zwrócił się do donieckiego sądu o kopię orzeczenia, gdyż chce je zaskarżyć.

Przyznanie Banderze tytułu Bohatera Ukrainy wywołało sprzeciw w Rosji oraz w Polsce, gdzie kierowana przez Banderę Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojne ramię - Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) - obarczane są odpowiedzialnością za prowadzone od wiosny 1943 roku czystki etniczne na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.