Premier Ukrainy Mykoła Azarow zapowiedział, że zaproponuje Rosji, by jako trzecia strona, wraz z Unią Europejską i Ukrainą, uczestniczyła w planie modernizacji ukraińskiej sieci gazociągów. "Strona ukraińska nie wywiązała się z deklaracji podpisanej w marcu zeszłego roku w Brukseli, a Komisja Europejska nie podjęła realistycznych kroków, by ją zrealizować" - powiedział Azarow.

Chodzi o wspólną deklarację podpisaną przez KE i Ukrainę 23 marca 2009 roku na międzynarodowej konferencji w Brukseli poświęconej modernizacji ukraińskich sieci przesyłowych. W zamian za unijne wsparcie w modernizacji swoich gazociągów, Ukraina zobowiązała się do zapewnienia większej przejrzystości w dostępie do nich i do równego traktowania wszystkich inwestorów.

Teraz przewidujemy trójstronne podejście do modernizacji - udział Rosji, Komisji Europejskiej i strony ukraińskiej - powiedział Azarow. Dodał, że 22 kwietnia odbędzie się spotkanie przedstawicieli rządów obu krajów i że Ukraina przedstawi Rosji nowe propozycje.