Unia Europejska na pół roku zawiesiła sankcje wizowe wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki i członków reżimu w Mińsku. Chodzi o wyrwanie Białorusi z rosyjskiej orbity i zachęcenie władz do demokratyzacji życia. Jeśli po sześciu miesiącach nie będzie zmian na lepsze, ograniczenia zostaną przywrócone.

Musimy wznowić dialog z Białorusią - zaapelowała przed południem unijna komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner. Białoruś stoi przed historycznym wyborem dotyczącym jej przyszłości: czy będzie się demokratyzować, czy skaże się na stagnację. Musimy jej pomóc - stwierdziła.

Po raz pierwszy od dwóch lat, szef dyplomacji Białorusi Siarhiej Martynau będzie mógł przyjechać na posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Do Luksemburga został zaproszony przez Javiera Solanę, który odpowiada za stosunki zagraniczne Wspólnoty. czytaj więcej

Ferrero-Waldner tłumaczyła, że chociaż Unia Europejska nie jest zadowolona z przebiegu niedawnych wyborów parlamentarnych na Białorusi, to z drugiej strony pewien postęp nastąpił. Komisarz przypomniała wypuszczenie więźniów politycznych i dopuszczenie misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.