Unia Europejska na pół roku zawiesiła sankcje wizowe wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki i członków reżimu w Mińsku. Chodzi o wyrwanie Białorusi z rosyjskiej orbity i zachęcenie władz do demokratyzacji życia. Jeśli po sześciu miesiącach nie będzie zmian na lepsze, ograniczenia zostaną przywrócone.

Musimy wznowić dialog z Białorusią - zaapelowała przed południem unijna komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner. Białoruś stoi przed historycznym wyborem dotyczącym jej przyszłości: czy będzie się demokratyzować, czy skaże się na stagnację. Musimy jej pomóc - stwierdziła.

Ferrero-Waldner tłumaczyła, że chociaż Unia Europejska nie jest zadowolona z przebiegu niedawnych wyborów parlamentarnych na Białorusi, to z drugiej strony pewien postęp nastąpił. Komisarz przypomniała wypuszczenie więźniów politycznych i dopuszczenie misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.