Turecki parlament uchwalił poprawki do konstytucji, zezwalające na noszenie chust islamskich przez studentki na wyższych uczelniach kraju.

Sprawa noszenia przez tureckie studentki tradycyjnych islamskich chust na terenie uniwersytetów pozostawała przedmiotem sporu między pozostającym pod wpływem islamistów rządem i świeckim establishmentem, wspieranym przez armię. Wywołuje też ostre

podziały w społeczeństwie.

Obowiązujący od kilkudziesięciu lat zakaz noszenia chust był kwestionowany przez konserwatywne środowiska muzułmańskie, dla których miał być pogwałceniem wolności religii. Natomiast środowiska świeckie uważają noszenie chust za demonstrację polityczną, dla której nie ma miejsca w szkołach. Obawiają się też, że zniesienie zakazu będzie równoznaczne z wywarciem presji na wszystkie studentki, aby zakrywały twarze. Argumentują, iż ucierpiałby na tym świecki charakter tureckiego szkolnictwa.