Amerykańskie władze wysłały sześciu więźniów z wojskowego więzienia w bazie Guantanamo na Kubie do Palau - mikroskopijnego wyspiarskiego państwa na Pacyfiku, które zgodziło się ich przyjąć. To chińscy muzułmanie z plemienia Ujgurów. Władze Palau zadeklarowały, że byłyby skłonne przyjąć jeszcze 6 dalszych Ujgurów.

Był to kolejny transfer więźniów z owianego złą sławą więzienia, w którym przetrzymywane są osoby podejrzewane o terroryzm, przeważnie cudzoziemcy.

W Guantanamo pozostaje jeszcze 215 więźniów. Prezydent USA Barack Obama zapowiedział zamknięcie tego więzienia do 22 stycznia przyszłego roku. Jednak trudności natury politycznej i prawnej, a zwłaszcza znalezienie zwalnianym nowych miejsc pobytu poza USA, mogą uniemożliwić dotrzymanie tego terminu.