Krytyczne komentarze belgijskiej prasy po wejściu Rumuni i Bułgarii do Unii Europejskiej. Gazeta "La Dernierre Heure” pisze o bulimicznym poszerzeniu i zastanawia się czy nie jest ono przedwczesne. Zupełnie inaczej poszerzenie Unii postrzega prasa brytyjska.

Pierwszego stycznia Unia obudziła się z dwójką nowych dzieci. A już ma problemy z wychowaniem tych przyjętych trzy lata temu - komentuje gazeta.

Inaczej poszerzenie Unii postrzega prasa brytyjska. Tam przewidywane są przede wszystkim korzyści polityczne i gospodarcze z rozszerzenia wspólnoty. „The Independent” dodaje, że po dekadach podziałów, zjednoczenie zachodniej i wschodniej Europy stało się faktem.