Już w najbliższą środę Sąd Apelacyjny w Warszawie zajmie się sprawą obywatela Izraela Uri Brodsky'ego. Pierwotnie miało to nastąpić 5 sierpnia. Na wydanie do Niemiec domniemanego agenta Mossadu zgodził się wcześniej sąd I instancji.

O przyspieszeniu terminu posiedzenia SA poinformowała w rzeczniczka SA sędzia Barbara Trębska. Dodała, że wynika to z faktu, iż SA dostrzegł braki formalne w postępowaniu międzyinstancyjnym. Nie ujawniła, na czym miałyby one polegać.

Teoretycznie posiedzenie SA może się zakończyć np. albo odrzuceniem zażalenia obrony na decyzję o wydaniu Brodsky'ego, albo też np. zwrotem sprawy sądowi I instancji.

Sędzia podkreśliła, że środowe posiedzenie SA nie będzie merytoryczne. Dlatego też Brodsky nie będzie na nie doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od 4 czerwca, gdy zatrzymano go na Okęciu na podstawie wydanego przez Niemcy europejskiego nakazu aresztowania. Ciążą tam na nim zarzuty działalności wywiadowczej przeciw Niemcom oraz poświadczenia nieprawdy i pomocy w sfałszowaniu dokumentów dla osoby, która miała brać udział w zabójstwie przez Mossad lidera Hamasu w Dubaju.

Mec. Krzysztof Stępiński - polski obrońca domniemanego agenta Mossadu - powiedział, że nie wie, czego mogą dotyczyć wątpliwości SA. Obawiam się, że sąd może uznać, że termin na złożenie zażalenia wynosi 3 dni od doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji SO tylko nam jako obrońcom, a nie także samemu Brodsky'emu - dodał adwokat.

Obrona złożyła własne zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodzie na wydanie, ale prawo do zażalenia ma także sam Brodsky, który nie dostał jeszcze przetłumaczonego na jęz. hebrajski uzasadnienia sądu. Mec. Stępiński mówi, że na takie zażalenie Brodsky będzie miał 3 dni od doręczenia mu tekstu uzasadnienia w języku hebrajskim.

Tłumaczenie na hebrajski sąd wysłał Brodsky'emu 19 lipca - powiedział w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego Wojciech Małek. Nic mu nie doręczono - podkreślił mec. Stępiński, który tego samego dnia po południu odwiedził go w areszcie. Małek powiedział, że trudno mu to skomentować, bo akta sprawy są już w SA.

W SO mec. Stępiński wnosił o odmowę przekazania swego klienta do Niemiec. Obrona utrzymuje, że Brodsky nie jest tą osobą, za którą uważa go strona niemiecka. Według polskiej prokuratury, "autentyczność paszportu Brodsky'ego nie budzi wątpliwości". Prokurator był za wydaniem zatrzymanego do Niemiec.

7 lipca SO orzekł, że Brodsky może być przekazany do Niemiec, ale mógłby tam być ścigany nie za szpiegostwo, lecz tylko za poświadczenie nieprawdy i pomoc w sfałszowaniu dokumentów. Sąd częściowo uwzględnił wniosek o przekazanie go do Niemiec, podkreślając, że nie wypowiada się o winie czy niewinności Brodsky'ego, ale tylko o przesłankach dopuszczalności jego wydania.

Sędzia SO Tomasz Całkiewicz powołał się na polski Kodeks postępowania karnego, który stanowi, że odmawia się wykonania ENA m.in. wtedy, jeżeli wydano go "w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych". Sąd ocenił, że zapis ten odnosi się do zarzucanego Brodsky'emu przestępstwa udziału w obcym wywiadzie na szkodę Niemiec. Według sędziego, samo branie udziału w działalności wywiadowczej, rozumianej jako zorganizowana działalność suwerennego państwa, nie jest związane z przemocą. Sędzia podkreślił, że wniosek Niemców o ENA "nie dotyczył żadnych zabójstw".

Zdaniem SO w wątku szpiegostwa nie została też spełniona tzw. zasada wzajemności, która jest warunkiem wydania kogoś obcemu państwu. W Polsce nie jest bowiem karany udział w obcym wywiadzie przeciw Niemcom, a w Niemczech - przeciw Polsce. Polski kodeks karny przewiduje karalność tylko działalności wywiadowczej skierowanej przeciw interesom RP.

Zarazem SO uznał, że nie ma przeszkód do wydania Brodsky'ego za ścigane w obu państwach "przestępstwo pospolite": poświadczenie nieprawdy i fałszerstwo. SO zaznaczył, że Brodsky będzie mógł stanąć przed niemieckim sądem tylko za te dwa przestępstwa, a nie za szpiegostwo. Za czyny, na których ściganie zgodził się sąd, groziłoby mu do 3 lat więzienia, a za szpiegostwo - do 5 lat. SO przedłużył też areszt wobec Brodsky'ego na maksymalnie możliwy czas - do 11 września br. (do tego czasu polskie sądy muszą zakończyć postępowanie o jego wydanie).

Mec. Stępiński w zażaleniu na decyzję SO wnosi o niewydawanie swego klienta do Niemiec. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zażaliła się zaś na decyzję SO co do zarzutu szpiegostwa. Chce, by SA "zweryfikował, czy nie należało uwzględnić wniosku strony niemieckiej w całości" - poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury Monika Lewandowska. Dodała zarazem, że wniosek polskiej prokuratury nie obejmował wątku szpiegostwa.

To niemieckie media ujawniły, że Brodsky'ego w początkach czerwca zatrzymano w Polsce. Uznano to za "kontrolowany przeciek" władz w Berlinie. Według tygodnika "Der Spiegel", domniemany agent przebywał w Niemczech jako Alexander Verin, a analiza jego płatności dokonywanych kartami kredytowymi wykazała, że posługiwał się także nazwiskiem Brodsky. Dwaj izraelscy ministrowie mówili po ujawnieniu sprawy, że Polska powinna przekazać zatrzymanego ich krajowi. Nic jednak nie wiadomo o oficjalnym piśmie. Izraelski dziennik "Haarec" podawał, że Polska czuje się zakłopotana i schwytana w potrzask między dwoma państwami, które uważa za przyjaciół - Izraelem i Niemcami.

Premier Donald Tusk mówił, że zależy mu, aby sprawa nie zaszkodziła polsko-izraelskim stosunkom, a zarazem zwracał uwagę, że przepisy prawa europejskiego nie dają zbyt wielu możliwości działania polskiemu sądowi. Z kolei polska prokuratura "nie bierze pod uwagę kwestii politycznych", lecz tylko procedury i podkreśla, że Izrael nie jest stroną postępowania ws. wniosku ENA.

19 stycznia Mahmud al-Mabhuh, jeden z założycieli Brygad Ezedina al-Kasama, wojskowego skrzydła Hamasu, został zamordowany w hotelu w Dubaju. O zabójstwo policja emiratu oskarża izraelskie służby wywiadowcze. Zabójcy posługiwali się paszportami państw Zachodu. W związku z zamachem Interpol poszukuje 27 osób.