Słowaccy parlamentarzyści, którzy spowodują wypadek samochodowy, będą musieli poddawać się badaniu alkomatem i nie będą mogli zasłaniać się przed tym immunitetem. Tak postanowił parlament.

Do tej pory słowaccy parlamentarzyści uczestniczący w wypadku drogowym mogli powołać się na immunitet i odmówić badania alkomatem. Znaczną większością głosów słowacki parlament zaakceptował zmianę przepisów, dzięki której od 1 kwietnia tego roku nie będą już mogli tego robić.

Na Słowacji obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W październiku 2008 roku parlament nie zgodził się na podniesienie jego dopuszczalnego limitu do 0,5 promila.