Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji wystąpiło czeskich władz z oficjalną notą protestacyjną przeciwko niszczeniu grobów żołnierzy radzieckich na terytorium Czech.

Protest wiąże się z niedawnym incydentem w Pradze, gdzie z cmentarza radzieckiego na Olszanach z 48 nagrobków zginęły metalowe rzeźby. Zdaniem rosyjskiej dyplomacji, nie jest to pierwszy przypadek wandalizmu na cmentarzach żołnierzy radzieckich w Czechach.

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśla, że trwa dochodzenie w tej sprawie. Jednak władze Czech nie rozpatrują sprawy jako aktu umyślnego wandalizmu, lecz zwykłe przestępstwo. Zdaniem Pragi, rzeźby prawdopodobnie trafiły do skupu złomu.