Sąd na Florydzie w USA orzekł, że koncern Filip Morris musi zapłacić byłej palaczce prawie 300 milionów dolarów odszkodowania. Cindy Naugle, która po 25 latach rzuciła palenie, cierpi na ostrą rozedmę płuc.

Koncern tytoniowy odmówił wzięcia odpowiedzialności za chorobę 61-letnie kobiety. Przedstawiciel firmy zapowiedział, że będzie się od wyroku odwoływać, bo sędzia podczas procesu popełnił szereg błędów. Jego zdaniem wysokość odszkodowania jest zbyt duża i stanowi pogwałcenie konstytucji Stanów Zjednoczonych i prawa stanowego.

Zasądzona wysokość odszkodowania jest najwyższa w historii Stanów Zjednoczonych. Cindy Naugle przyznano 56 milionów dolarów za poniesione i przyszłe koszty leczenia, a 244 milionów na odszkodowanie.