Putin o współpracy z Unią

Niedziela, 25 marca 2007 (11:37)

Prezydent Władimir Putin opowiedział się za rozwojem szerokiej współpracy Rosji z Unią Europejską, podkreślając, że jest to "zasadniczy wybór" jego kraju. Deklarację tę złożył w depeszy, przesłanej na ręce kanclerz Niemiec Angeli Merkel z okazji 50. rocznicy Traktatów Rzymskich.

Gospodarz Kremla podkreślił, że Unia Europejska cieszy się coraz większym autorytetem i staje się coraz bardziej wpływowym centrum polityki światowej, wnosząc znaczący wkład w rozwiązywanie problemów regionalnego i globalnego bezpieczeństwa.

Zdaniem Putina, aby w pełni wykorzystać ogromny potencjał twórczy, tkwiący w stosunkach Rosji i Unii Europejskiej, niezbędne jest wyjście sobie naprzeciw przez konstruktywny dialog, wzajemny szacunek i uznanie różnorodności dróg rozwoju.

Liczę na kontynuację owocnej współpracy między Rosją i Unią Europejską dla dobra naszych narodów, w interesie stabilności i bezpieczeństwa w Europie i świecie - napisał prezydent Rosji. Unia Europejska stoi w obliczu odpowiedzialnych decyzji, które określą przyszłość wspólnoty. Wierzymy, że będą one służyć umacnianiu jedności naszego kontynentu, interesom szerokiej współpracy w Europie - dodał Putin.

Jednocześnie w artykule opublikowanym w niedzielę na łamach kilku gazet europejskich i streszczonym przez rosyjskie agencje prasowe, gospodarz Kremla podkreślił, że jedność Europy bez udziału Rosji w europejskich procesach jest niemożliwa. Putin uznał za konieczne zawarcie nowej umowy o partnerstwie i współpracy między jego krajem a Unią Europejską. Jestem przekonany, że nie może być mowy o pełnej jedności naszego kontynentu, dopóki Rosja nie stanie się organiczną częścią europejskiego procesu - oświadczył.

Putin zapewnił, że jego kraj gotów jest usuwać rozbieżności przez otwarty dialog i kompromis, na gruncie wspólnie określonych reguł. Pragnę zaznaczyć, że w tym partnerstwie gotowi jesteśmy pójść maksymalnie daleko. Oczywiście, mając na uwadze, że także partnerzy przejdą swoją część drogi - napisał przywódca Rosji.

Podkreślając potrzebę zawarcia nowego porozumienia UE-Rosja, które nazwał "traktatem o strategicznym partnerstwie", Putin oznajmił, że strona rosyjska rozumie wszystkie trudności swoich partnerów, związane z uzgadnianiem jednolitego stanowiska w sprawie umowy. Zgadzamy się, że wymaga to czasu. Jednak nie ulega wątpliwości, że każda przerwa w dialogu zawsze jest kontrproduktywna - zauważył rosyjski prezydent.

Relacjonując artykuł Putina, rosyjskie media przypominają, że rozpoczęcie negocjacji na temat nowej umowy UE-Rosja blokuje Polska, która domaga się, aby Moskwa wcześniej zniosła swoje embargo na dostawy polskiej żywności.

Artykuł pochodzi z kategorii: Świat

RMF FM - newsroom