Przed Trybunałem Watykańskim również w sprawach karnych. Papież wprowadził zmiany

Niedziela, 2 maja (14:27)

Przed Trybunałem Watykańskim będą sądzeni w sprawach karnych także kardynałowie i biskupi - zdecydował papież Franciszek w opublikowanym w piątek liście apostolskim, w którym zmienił kompetencje tego sądu. Dotąd hierarchowie stawali przed Sądem Kasacyjnym

W dokumencie w formie Motu proprio (dekret powstały z własnej inicjatywy papieża - PAP), wchodzącym w życie 1 maja, Franciszek zmienił artykuły przepisów dotyczących sądownictwa w sprawie kompetencji Trybunału Watykańskiego. Zgodnie z tą modyfikacją po uprzedniej zgodzie papieża Trybunał ten będzie mógł rozpatrywać sprawy kardynałów i biskupów, dotyczące pospolitych przestępstw karnych, a zatem niezwiązanych z naruszeniem prawa kanonicznego. Oskarżeni będą więc sądzeni tak, jak wszyscy inni.

Dotychczas takie sprawy trafiały do Sądu Kasacyjnego, w którym zasiadają między innymi kardynałowie.

Franciszek zmienił przepisy, kierując się zasadą równości wszystkich członków Kościoła oraz tym, że - jak przypomniał - "między wszystkimi wiernymi istnieje prawdziwa równość w godności i w działaniu".

Artykuł pochodzi z kategorii: Świat

Sara Bounaoui