Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Europejskiego za braki w prawie o bezpieczeństwie na morzu. Chodzi o niewdrożenie systemu monitorowania i informacji o ruchu statków. Dyrektywa była reakcją na głośną katastrofę tankowca Erika u wybrzeży Francji w 1999 roku, kiedy do morza wyciekło 15 tys. ton mazutu.

By uniknąć takich katastrof ekologicznych w przyszłości, dyrektywa wprowadziła m.in. obowiązek informowania władz morskich o przewożeniu przez statki ładunków niebezpiecznych lub zanieczyszczających, ich monitorowania, a także procedurę interwencji w razie wypadku.

Komisja Europejska uznała, że Polska w niedostatecznym stopniu wdrożyła te przepisy, których celem jest przede wszystkim poprawa skuteczności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie na morzu.

Polska powinna była w pełni wdrożyć dyrektywę przed przystąpieniem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Ponieważ mimo dwukrotnego upomnienia tego nie zrobiła, KE zdecydowała się skierować sprawę do Trybunału.