Jest wstępna zgoda na przyznanie Polsce stanowiska rzecznika unijnego Trybunału Sprawiedliwości – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Obecnie nasz kraj, jako jedyny z dużych państw Wspólnoty, nie ma rzecznika w luksemburskim trybunale.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich powstał na mocy Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali w 1952 r. Jego siedzibą jest Luksemburg. Do jego zdań należy zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania prawa europejskiego we wszystkich krajach UE – tak, by prawo było jednakowe dla wszystkich. Trybunał czuwa również nad tym, aby wszystkie państwa członkowskie i instytucje unijne wypełniały nałożone na nie zobowiązania prawne. TS jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych między państwami, instytucjami UE, osobami prawnymi i fizycznymi.

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego. Instytucję wspomaga ośmiu rzeczników generalnych, których rolą jest przedstawianie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych na wokandę.