Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów do Dumy Państwowej, które odbyły się 2 grudnia. Podała także powyborczy podział mandatów w izbie niższej rosyjskiego parlamentu. Frekwencja wyniosła 63,78 proc.

Jedna Rosja 64,30 proc. głosów 44.714.241 wyborców
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) 11,57 proc. głosów 8.046.886 wyborców
Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) 8,140 proc. głosów 5.660.823 wyborców
Sprawiedliwa Rosja 7,74 proc. głosów 5.383.639 wyborców

Wszystkie pozostałe partie z 11 uczestniczących w wyborach osiągnęły wyniki poniżej 2,5 proc. Próg wyborczy wynosił 7 proc.

W parlamencie, który liczy 450 miejsc, Jedna Rosja otrzymała 315 mandatów, czyli dysponuje większością konstytucyjną (większość konstytucyjna, czyli 2/3 mandatów, jest konieczna do zmiany konstytucji, bądź wszczęcia procedury odwołania prezydenta). KPRF ma 57 mandatów, LDPR - 40, Sprawiedliwa Rosja - 38 mandatów. Posłuchaj relacji moskiewskiego korespondenta RMF FM Przemysława Marca: