Pervez Musharraf został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Pakistanu. Według pakistańskiej komisji wyborczej, Musharraf otrzymał 252 głosy na 257 w obu izbach parlamentu. Jego główny rywal uzyskał dwa głosy, a trzy karty zostały uznane za nieważne.

Prezydenta Pakistanu wybiera kolegium elektorskie, w skład którego wchodzą deputowani z parlamentu kraju oraz zgromadzeń czterech prowincji. Głosowanie trwało kilka godzin.

Jednak oficjalne wyniki głosowania zostaną podane dopiero po 17 października, gdy odbędzie się kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego badającego legalność kandydatury Musharrafa.

Opozycja chciała odroczenia wyborów wskazując na fakt, że konstytucja Pakistanu zabrania ubiegania się o najwyższy urząd w kraju w czasie piastowania innej funkcji państwowej. Musharraf jest też szefem sztabu generalnego sił zbrojnych. Prezydent zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji w wojsku dopiero po wyborach prezydenckich.

Głosowanie odbyło się mimo bojkotu ze strony opozycji - około 160 deputowanych złożyło mandaty w proteście przeciwko kandydaturze Musharrafa. Opozycja argumentuje, że wystąpienie z parlamentu tak dużej liczby deputowanych może podważyć wiarygodność wyborów.

Musharraf objął urząd prezydenta po bezkrwawym zamachu stanu w grudniu 1999 r. W 2001 r. mianował się prezydentem, a w 2002 r. w wyniku referendum jego kadencja została przedłużona o pięć lat.