Parlament Europejski chce przygotować raport po rewelacjach ujawnionych w rosyjskim filmie o rzekomym więzieniu CIA na Ukrainie, do którego mieli być przeniesieni więźniowie z Polski i Rumunii - ogłosił w środę w Strasburgu sprawozdawca PE Włoch Claudio Fava.

Raport przygotuje Komisja ds. wolności obywatelskich PE w świetle nowych rewelacji, jakich dostarczyły w ostatnim czasie media, w tym zrealizowany przez państwową rosyjską telewizję RTR film autorstwa Arkadija Mamontowa.

Powołując się na zdjęcia i wypowiedzi świadków w filmie, Fava powiedział, że są "wskazówki, ale nie dowody" na ewentualne przeniesienie na Ukrainę do więzienia CIA wybudowanego w drugiej połowie 2005 roku więźniów, którzy rzekomo mieli być przetrzymywani wcześniej w Polsce i Rumunii.