Na zakończenie wizyty w Waszyngtonie, delegaci Parlamentu Europejskiego z Komisji ds. Zmian Klimatycznych zaapelowali do USA o zsynchronizowanie działań z Europą w celu zawarcia międzynarodowego układu w sprawie ocieplania klimatu.

Jesteśmy zadowoleni, że Kongres dyskutuje nad projektem ustawy o zmianach klimatu. Mamy jednak powody nalegać, by praca w Waszyngtonie nad polityką dotyczącą zmian klimatycznych była zharmonizowana z wysiłkami na rzecz porozumienia w tej sprawie na poziomie międzynarodowym - powiedzieli przewodniczący komisji Guido Sacconi i sprawozdawca parlamentu do spraw zmian klimatu Karl Heinz Florenz.

Delegacja spotkała się w Waszyngtonie z członkami Kongresu, m.in. demokratycznym senatorem Joe'm Liebermanem, przedstawicielami administracji prezydenta Busha, Banku Światowego i organizacji pozarządowych.

W Kongresie trwa debata nad projektami ustaw, które wprowadziłyby limity na emisje gazów cieplarnianych przy jednoczesnej możliwości ich wymiany. Chodzi tu o kupowanie prawa do dodatkowych emisji przez firmy przekraczające ustalone limity lub sprzedawania "kredytów na emisje" przez firmy, które nie wykorzystują tych limitów.