Węgierski prezydent Laszlo Solyom powierzył misję utworzenia rządu przywódcy centroprawicy Viktorowi Orbanowi. Jego partia Fidesz w dwóch turach zdobyła ponad dwie trzecie miejsc w jednoizbowym Zgromadzeniu Narodowym.

Odpowiedziałem jednoznacznym i dobrze słyszalnym "tak" - co oznacza, że przyjąłem żądanie i spełnię je z największą przyjemnością - oświadczył Orban.

Inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu odbędzie się 14 maja. Inwestorzy liczą na szybkie przedstawienie przez rząd konkretnych planów w sprawie redukcji podatków i przywracania równowagi budżetowej, jak też zmniejszenia długu publicznego Węgier, sięgającego obecnie 80 proc. produktu krajowego brutto.