39 miliardów dolarów w ciągu najbliższych sześciu lat potrzebuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, by skutecznie walczyć z zapaleniem płuc u dzieci. Z okazji pierwszego Światowego Dnia Zapalenia Płuc Światowa Organizacja Zdrowia oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom ogłaszają globalny plan, mający na celu uratowanie przed śmiercią na tę chorobę ponad pięciu milionów dzieci.

Kwota, o którą apelują obie agendy ONZ, jest mniejsza, niż wydatki na leczenie AIDS, czy malarii, chociaż zapalenie płuc zabija o wiele więcej dzieci, niż wspólnie różyczka oraz obie te choroby. To po prostu największy zabójca, o którym ludzie nie słyszeli - powiedział ekspert ds. zdrowia publicznego z uniwersytetu Johna Hopkinsa i doradca WHO oraz UNICEF-u, Orin Levine.

WHO szacuje, że zapalenie płuc powoduje corocznie około 20 proc. zgonów dzieci, podczas gdy AIDS zabija w roku około 2 proc. ONZ promuje różne strategie - od szczepień aż po ogólne interwencje, które mają na celu rozwój gosdpodarczy. Zapalenie płuc w wielu przypadkach wynika z niedożywienia i ubóstwa.