Organizacja Narodów Zjednoczonych spieszy na pomoc Nepalczykom. Ma wesprzeć ludność z obszarów wiejskich na południu i zachodzie kraju, która z powodu rosnących cen produktów i paliw cierpi na poważne niedobory żywności. Natychmiastowej pomocy potrzebuje prawie półtora miliona ludzi.

Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, działający w ramach ONZ, przeznaczy na pomoc 3 miliony dolarów. Programem objęte zostaną kobiety, dzieci, mniejszości etniczne i ludność tubylcza.

Poziom niedożywienia jest nadzwyczaj wysoki, zwłaszcza wśród ludzi ubogich, nie posiadających ziemi i wśród zmarginalizowanych grup - wyjaśnia szef biura ONZ w Nepalu, Robert Piper. Nepal plasuje się na 57. miejscu na liście 88 krajów świata, które umieszczone zostały na Światowym Indeksie Głodu w 2008 roku. Indeks powstaje na podstawie badań stanu niedożywienia krajów rozwijających się i krajów na drodze transformacji. Jest sporządzany przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej.

Nepal to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Swój rozwój zawdzięcza w 60 procentach pomocy międzynarodowych donatorów, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych.