Nowy organ ONZ nadzorujący przestrzeganie praw człowieka na świecie postanowił w poniedziałek nie umieszczać już Kuby i Białorusi na liście krajów objętych specjalną obserwacją w zakresie praw człowieka.

Rada Praw Człowieka, skupiająca 47 państw członkowskich ONZ, postanowiła utrzymać na liście państw pod szczególną kontrolą 9 krajów, w tym Koreę Północną, Kambodżę i Sudan.

Dziewiątka ta, podobnie jak Kuba i Białoruś, znajdowała się też

na dotychczasowej liście krajów wymagających specjalnej uwagi,

stworzonej i przekazanej nowemu organowi w spuściźnie przez

Komisję Praw Człowieka ONZ, która była poprzedniczką Rady. Rada postanowiła też, że przedmiotem specjalnych, regularnie tworzonych raportów będzie nadal sytuacja w zakresie praw człowieka na terytoriach palestyńskich, okupowanych przez Izrael.

Nowe zasady działania przewidują, że okresowe sprawozdania na temat poszanowania praw człowieka będą odtąd musiały przedkładać wszystkie kraje członkowskie ONZ, włącznie z pięcioma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć w ostatniej chwili,

w nocy z poniedziałku na wtorek, po wycofaniu zastrzeżeń przez

Chiny, które obok USA, Rosji, W.Brytanii i Francji są stałym

członkiem Rady Bezpieczeństwa, dysponującym prawem weta.