W nowych elektrowniach funkcjonować będą Europejskie Reaktory Ciśnieniowe (EPR), które mogą spowodować katastrofę porównywalną z Czarnobylem - alarmują organizacje ekologiczne. Ujawniły one poufne dokumenty francuskiego koncernu energetycznego EDF w tej sprawie.

Pierwsze Europejskie Reaktory Ciśnieniowe mają zacząć funkcjonować za dwa lata we Francji i Finlandii, a później m.in. w Chinach. Francuzi proponują również te technologie innym krajom, m.in. Polsce. Według poufnych raportów specjalistów z koncernu EDF istnieje ryzyko, że automatyczny system kontroli tych reaktorów będzie się blokował, co może spowodować eksplozję i radioaktywne skażenie środowiska na wielką skalę.

Dyrekcja EDF zapewnia, że ujawnione dokumenty stanowią tylko cześć rutynowej analizy rożnych wariantów ewentualnych awarii nowych reaktorów, w tym tych, które są bardzo mało prawdopodobne. Ostateczny raport w tej sprawie ma zostać opublikowany przez EDF dopiero pod koniec tego roku.

Poufne dokumenty EDF dotyczące m.in. Europejskiego Reaktora Ciśnieniowego, który ma funkcjonować we Flamanville we Francji, przeanalizowała grupa niezależnych francuskich ekspertów. Oto fragmenty ich konkluzji. W akapicie „Poważny wypadek” znajdziemy stwierdzenie, że potencjalną awarię systemu kontroli reaktora można porównać do naciśnięcia w samochodzie na pedal gazu - do dechy.