Niemcy definitywnie żegnają się z kopalniami węgla kamiennego. Do roku 2012 z przemysłowej mapy zniknie zagłębie Kraju Saary. Decyzja już zapadła. Powodem jest groźba trzęsień ziemi wywołanych przez szkody górnicze.

Mieszkańcy kraju Saary na granicy niemiecko-francuskiej w lutym przeżyli trzęsienie ziemi. Szkody jakie oszacowano, przekroczyły milion euro. Wiele budynków zostało poważnie uszkodzonych. Na zamknięcie ostatniej kopalni w regionie zgodził się już jeden z koncernów górniczych. Teraz sprawą zajmie się lokalny parlament. Dla Kraju Saary zamknięcie kopalń oznacza rewolucję., Władze będą musiały się zastanowić nad zmianą profilu przemysłu, po to by ponad 5 tysięcy górników mogło znaleźć inną pracę.