Kościół Sagrada Familia – jedno z najsłynniejszych dzieł architektury sakralnej na świecie, a zarazem główna atrakcja turystyczna Barcelony, powstał bez formalnego zezwolenia władz miejskich i budowlanych. Na szczęście nie ma mowy o zburzeniu zaprojektowanej przez Antoniego Gaudiego świątyni.

Budowa Sagrady Familii rozpoczęła się 125 lat temu i trwa do dziś. Kataloński architekt wkrótce po jej rozpoczęciu przedstawił w 1883 roku władzom miejskim zmiany w pierwotnym projekcie kościoła, które wymagały nowego pozwolenia na budowę. Nigdy go nie otrzymał, ale brak odpowiedzi uznał za milczącą zgodę władz.

W 1916 i 1990 roku wprowadzono kolejne korekty do planu budowy, ale również i one nie uzyskały formalnej zgody. Sprawa braku pozwolenia na budowę kościoła Sagrada Familia stała się głośna dopiero w ciągu ostatnich godzin - wypłynęła na światło dzienne w związku z dyskusją nad rozszerzeniem przestrzeni niezabudowanej przed świątynią, która ma otworzć lepszą perspektywę do jej kontemplowania.

Sagrada Familia jest najsłynniejszym dziełem, jakie stworzył Antoni Gaudi (1852-1926), genialny reprezentant modernizmu w architekturze, który znany jest jako autor budowli o asymetrycznych, alinearnych kształtach i ornamentyce inspirowanej przez naturę.