Europa nie chce amerykańskich kurczaków mytych chlorowaną wodą. 26 z 27 krajów Unii Europejskiej opowiedziało się za utrzymaniem zakazu importu odkażanego chlorem świeżego mięsa drobiowego z USA. Wielka Brytania wstrzymała się od głosu.

Blokada ze strony krajów członkowskich odpowiada Komisji Europejskiej, gdzie perspektywa dopuszczenia amerykańskich chlorowanych kurczaków na unijny rynek budziła opór wielu komisarzy, w tym przede wszystkim unijnej komisarz ds. zdrowia Andrulli Wasiliu.

Zdaniem źródeł w KE zapowiedź uchylenia zakazu ma zapewnić dobrą atmosferę rozmów i ocieplenie kontaktów przed szczytem UE-USA w czerwcu. Gdy zaś zakaz nie zostanie uchylony, KE będzie mogła zrzucić odpowiedzialność na kraje członkowskie.