Pełne skutki obecnego kryzysu gospodarczego ujawnią się w Niemczech dopiero w przyszłym roku - zasugerowała Angela Merkel w swoim expose wygłoszonym w Bundestagu. Kanclerz zasugerowała, że niski poziom niemieckiego bezrobocia jest chwilowy.

Merkel wyraziła też oczekiwanie, że amerykański koncern General Motors przedstawi rzetelną koncepcję restrukturyzacji należącej do niego firmy Opel. Zaznaczyła, że niemiecki rząd federalny i władze krajów związkowych są gotowe do udzielenia pomocy w tym projekcie, ale to GM musi ponieść główne koszty.

W swoim wystąpieniu kanclerz mówiła także o konieczności utrzymania dobrych relacji z partnerami z NATO. Jej zdaniem, Niemcy razem z państwami Sojuszu powinny dbać o dobre stosunki z Rosją.