Luksemburg otwiera swój rynek pracy dla obywateli ośmiu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Ułatwienia w podejmowaniu pracy w tym kraju mają wejść w życie z końcem roku.

Gorąco witam te decyzje Luksemburga i Niemiec. Ułatwienia w dostępie albo pełne otwarcie rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich z Europy Środkowowschodniej będą z korzyścią zarówno dla gospodarek, jak i całych tych krajów jako takich - oświadczył komisarz do spraw zatrudnienia Vladimir Szpidla. Komisja Europejska cieszy się także z ułatwień w dostępie do rynku pracy dla wysoko kwalifikowanych pracowników, jakie niedawno zapowiedziały Niemcy.

Luksemburg otworzył swój rynek pracy dla pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wstąpiły do UE tak jak Polska w 2004 r. Restrykcjami nie byli objęci obywatele Malty i Cypru. Otwarcie nie dotyczy natomiast obywateli Rumunii i Bułgarii.

Obecnie jeszcze Austria, Belgia, Dania, Francja i Niemcy, mimo pewnych ułatwień w niektórych sektorach, wciąż utrzymują restrykcje na swych rynkach pracy.