Wielka partia włoskiej centroprawicy Lud Wolności ukonstytuuje się oficjalnie w ten weekend na rozpoczętym w Rzymie zjeździe założycielskim ugrupowania. Powstanie ono z macierzystej partii premiera Silvio Berlusconiego - Forza Italia i rozwiązanego w miniony weekend Sojuszu Narodowego.

Celem zjazdu jest między innymi wybór przywódcy Ludu Wolności, ale wiadomo, że to czysta formalność, gdyż będzie nim sam szef rządu, który był inicjatorem powstania partii.

Silvio Berlusconi ogłosił zamiar utworzenia dużego ugrupowania centroprawicy w listopadzie 2007 roku, w odpowiedzi na powołanie Partii Demokratycznej, powstałej z kilku mniejszych ugrupowań centrolewicy. Otwierając obrady premier powiedział, że dwupartyjny system zagwarantuje Włochom stabilność, a powstanie jednej partii centroprawicy określił mianem "pierwszej prawdziwej rewolucji liberalnej" we Włoszech. Przypomniał, że w swej powojennej historii kraj ten miał 57 rządów, "prawie jeden na rok" - zauważył.

Razem jako blok Lud Wolności, Forza Italia i Sojusz Narodowy wystartowały w przedterminowych wyborach parlamentarnych w kwietniu 2008 roku, wygrywając z Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami 70 procent miejsc w kierownictwie nowej partii zajmą przedstawiciele Forza Italia, a 30 procent - Sojuszu.