Do niemieckiego ministerstwa sprawiedliwości wpłynął wniosek polskiej prokuratury o wydanie Archiwum Zakonu Krzyżackiego. Do 1940 roku krzyżackie pergaminy znajdowały się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Niemcy zrabowali je i wywieźli w głąb Rzeszy. Teraz znajdują się w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie.

Prokuratura Krajowa na wniosek Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN przekazała 27 lutego stronie niemieckiej pismo w sprawie zabezpieczenia archiwum i przekazania go prokuratorom IPN na potrzeby toczącego się w Polsce śledztwa dotyczącego grabieży dokumentów.

Polska i Niemcy zapowiedziały w traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku, że będą dążyć "w duchu porozumienia i pojednania" do rozwiązywania problemów związanych z dobrami kultury i archiwaliami, "poczynając od pojedynczych przypadków".

Od 1992 roku toczą się dwustronne negocjacje w sprawie restytucji dzieł sztuki. Strona niemiecka domaga się m.in. zwrotu Pruskiej Biblioteki Państwowej ("Berlinki") przechowywanej od zakończenia wojny w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Polska domaga się zwrotu dzieł sztuki zrabowanych w czasie hitlerowskiej okupacji, w tym Archiwum Zakonu Krzyżackiego, które do 1940 roku znajdowało się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Niemcy zabrali pergaminy w czasie wojny. Obecnie znajdują się one w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie.