Kobiety wychowujące dzieci zarabiają prawie o jedną trzecią mniej niż mężczyźni i natrafiają na wiele przeszkód w realizacji kariery zawodowej - wynika z raportu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC. Raport oparto na danych z 40 państw.

Kobiety niezależnie od swej sytuacji rodzinnej zarabiają przeciętnie 74 proc. tego, co mężczyźni, a kobiety wychowujące dzieci - 68 proc.

Konfederacja podkreśla, że kobiety wychowujące dzieci częściej pracują na niepełnym etacie. Często zdarza się, że pracodawcy łamią prawo, płacąc im mniej lub odmawiając przysługującego im urlopu macierzyńskiego w odpowiednim wymiarze.

Kobiety wychowujące dzieci często nie są awansowane, a zanim zostaną zatrudnione, stawia im się nielegalny wymóg zrobienia testu ciążowego.