Izrael igra z ogniem zasiedlając Jerozolimę Wschodnią. Jordania odrzuca i potępia wszelkie kroki mające na celu zmianę jej oblicza i opróżnienie jej z arabskich mieszkańców, chrześcijan i muzułmanów - powiedział król Jordanii Abdullah II w wywiadzie dla głównych jordańskich dzienników.

Jordania zamierza w dalszym ciągu pełnić rolę opiekuna muzułmańskich i chrześcijańskich miejsc świętych w Jerozolimie Wschodniej. Działania izraelskie wystawiają na niebezpieczeństwo relacje jordańsko-izraelskie. Jeśli państwo żydowskie chce pokoju, musi zakończyć budowy nowych osiedli - dodał jej władca.

Izrael ogłosił niedawno plany budowy 1600 kolejnych domów dla osadników żydowskich w Jerozolimie Wschodniej.