Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sfinansuje wykonanie projektu i budowę bezpiecznej osłony dla uszkodzonego w 1986 r. reaktora nr 4. Bank zapłaci też za dokończenie budowy przejściowego składu dla zużytego paliwa nuklearnego z reaktorów 1-3.

Na realizację pierwszego projektu bank zgromadził już 330 mln euro. Na sumę tę złożyły się rządy kilkunastu państw, w tym Polski. Na pierwszą fazę drugiego projektu EBOR przeznaczy 34 mln euro. Budowa zbiornika na odpady atomowe z reaktorów 1-3 pozwoli wyłączyć elektrownię z użytku.

Z inicjatywy państw G-7 w 1993 r. EBOR stworzył specjalny fundusz (tzw. Nuclear Safety Account), którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa elektrowni atomowych w państwach postkomunistycznych. Na fundusz składają się wpłaty UE i 14 państw zachodnich.

Do eksplozji reaktora w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. W jej wyniku skażonych zostało około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, z czego aż 70 procent na Białorusi. Radioaktywna chmura dotarła nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe Europy - do Grecji i Włoch.

Wciąż nie ustalono liczby ofiar eksplozji. Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia liczba zmarłych na choroby nowotworowe, wywołane przez skażenie po wybuchu w elektrowni, może sięgać nawet 9 tysięcy osób.

Skutki katastrofy w elektrowni w Czarnobylu usuwało około 600 tysięcy ludzi z różnych regionów ówczesnego Związku Radzieckiego. 200 tysięcy osób otrzymało podwyższone dawki promieniowania.