Około dwóch milionów pielgrzymów zgromadziło się na równinie Arafat podczas najważniejszej części pielgrzymki do Mekki, którą powinien przynajmniej raz w życiu odbył pobożny muzułmanin. W uroczystościach bierze udział zaproszony przez króla Arabii Saudyjskiej, prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad.

Pielgrzymka do Mekki co najmniej raz w życiu stanowi jeden z pięciu filarów wiary muzułmańskiej i jest obowiązkiem każdego muzułmanina, o ile tylko nie uniemożliwiają mu tego przyczyny finansowe lub zdrowotne.

Według danych saudyjskiego resortu zdrowia, w tym roku z przyczyn naturalnych zmarło już 254 pielgrzymów w podeszłym wieku.