5 tys. zwolenników praw kombatanckich dla członków UPA przemaszerowało ulicami Kijowa. Demonstranci starli się z mniejszą, kilkusetosobową grupą przeciwników Ukraińskiej Powstańczej Armii. Doszło do przepychanek z milicją, kilka osób zatrzymano.

Spór o UPA toczy się na Ukrainie od lat. Formacja ta nie jest oficjalnie uznawana za organizację, która walczyła o niepodległość kraju. Podczas wojny UPA prowadziła działalność zbrojną przeciwko Polakom na Wołyniu, Polesiu i w Galicji Wschodniej. Oblicza się, że jej ofiarą padło około stu tysięcy Polaków.