Polski rząd nie radzi sobie z ekstradycją przestępców, którzy zostali aresztowani na terenie Wielkiej Brytanii – podał dziennik „Daily Mail” Ekstradycja aresztowanych wymaga bowiem odstawienia ich na lotnisko oraz zorganizowania specjalnej eskorty podczas lotu.

Kilkadziesiąt osób w brytyjskich więzieniach czeka na transport do nasego kraju. Polskie wnioski stanowią ponad 1/4 ogółu wniosków o ekstradycję, trafiających do specjalnej komórki brytyjskiej policji. W ubiegłym roku takich wniosków było 257 na ogólną liczbę 955.

W ostatnich dwóch latach liczba wniosków ekstradycyjnych kierowanych przez polskie władze do władz brytyjskich wzrosła czternastokrotnie, głównie z powodu stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.