Bułgaria powinna przekazać Polce Barbarze Wasilew drugie dziecko, którym obecnie zajmuje się jego bułgarski ojciec – to zdanie wiceminister sprawiedliwości Danieli Maszewy. Minister ostrzegła, że jeżeli Polska zaskarży Bułgarię do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu to wygra sprawę.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało do Bułgarii żądanie przekazania 7-letniego chłopca matce. Rodzice na razie nie są rozwiedzeni, jednak w marcu 2008 roku sąd orzekł, że to kobieta powinna otrzymać prawa rodzicielskie.

W maju tego roku podjęto egzekucję decyzji sądu. Ojciec dzieci - Todor Wasilew sprzeciwił się wykonaniu wyroku, Polce udało się odzyskać jedynie córkę. Syn w dalszym ciągu przebywa w Bułgarii. Mediacja ministerstw sprawiedliwości nie przyniosła skutku.