CIA będzie miała dostęp do prywatnych kont bankowych obywateli Unii Europejskiej. Zdaniem tygodnika „Sunday Times”, który powołuje się na unijny dokument, za dwa miesiące wejdzie w życie amerykańsko-unijne porozumienie w tej sprawie. Wcześniej jednak zgodę będą musiały wyrazić rządy wszystkich dwudziestu siedmiu krajów UE.

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza chce tropić w ten sposób transakcje bankowe osób podejrzanych o terroryzm lub współpracujących z terrorystami.