Bundestag chce upamiętnić wkład "Solidarności" w przemiany w Europie, w tym w zjednoczenie Niemiec - potwierdził przewodniczący Bundestagu Norbert Lambert. W Berlinie spotkał się z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim.

Pytany o formę upamiętnienia "Solidarności" w pobliżu gmachu Reichstagu, Lammert zastrzegł, że nigdy nie było mowy o pomniku.