Jedna czwarta brytyjskich rządowych baz danych powinna być usunięta lub przebudowana, ponieważ nie spełniają prawnych wymogów prywatności i bezpieczeństwa.

Według raportu przygotowanego przez Fundację na rzecz Badań nad Polityką Informacyjną, po przeglądzie 42 najważniejszych państwowych baz danych znaleziono tylko sześć, które całkowicie spełniały wymogi prywatności.

Wśród baz danych, wobec których zalecono zamknięcie lub przebudowę znalazła się baza gromadząca dane dotyczące edukacji dzieci i inna, zawierająca dane medyczne.

Najlepiej wypadła m.in. policyjna baza danych zbierająca odciski palców i baza gromadząca informacje o zwrotach z podatków.