Gordon Brown zamierza oficjalnie przeprosić za przymusowe wywózki dzieci do byłych brytyjskich kolonii – informuje BBC. Między 1930 a 1970 r. ubogie dzieci – często bez zgody rodziców – trafiały do Kanady i Australii. Taki los spotkał ponad 130 tysięcy małych Brytyjczyków.

Przed wygłoszeniem publicznego "mea culpa" w sprawie deportowanych dzieci szef brytyjskiego rządu skontaktował się za pośrednictwem swych współpracowników ze stowarzyszeniami ofiar deportacji dzieci. To samo uczynił premier Australii Kevin Rudd, który w poniedziałek ma również prosić publicznie o wybaczenie w imieniu państwa australijskiego.