Bez decyzji w sprawie pozostania amerykańskich wojsk w Iraku. Przywódcy bliskowschodniego kraju spotkali się, by debatować na temat paktu bezpieczeństwa, który ma zostać podpisany ze Stanami Zjednoczonymi. Na jego podstawie wojska amerykańskie mogłyby pozostać w Iraku do końca 2011 roku. Decyzja nie została jednak podjęta, bowiem pojawiły się zastrzeżenia co do treści dokumentu.

Obok pozytywnych punktów, jakie zostały zawarte w tym porozumieniu, są inne które wymagają więcej czasu, więcej dyskusji, więcej dialogu i poprawek - ogłosili liderzy szyickich partii, wchodzących w skład rządzącej irackiej koalicji premiera Nuriego al-Malikiego. Wcześniej projekt uznawany był za ostateczny.