Unia Europejska oraz Bośnia i Hercegowina podpisały umowę o stabilizacji i stowarzyszenie. To pierwszy krok ku integracji europejskiej. Podpisanie dokumentu odkładano dwukrotnie od kwietnia z powodu problemów z tłumaczeniem bardzo obszernego dokumentu na języki oficjalne UE.

Ten dzień jest niezaprzeczalnie kamieniem milowym w historii naszego kraju. Bośnia zasługiwała na podpisanie tego porozumienia - powiedział bośniacki premier Nikola Szpirlić po ceremonii w Luksemburgu, w której wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Wspólnoty. Trzeba sprawić, by ta nasza podróż ku członkostwu w UE była jak najkrótsza - zaznaczył.

W Bośni i Hercegowinie stacjonuje ok. 2,5 tys. żołnierzy europejskich sił EUFOR. Szefowie dyplomacji Unii Europejskiej uznali, że ich obecność w ramach operacji "ALTHEA" jest czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa ludności, i opowiedzieli się za jej przedłużaniem "tak długo, jak to będzie konieczne".