110 mln euro wyniosą odszkodowania, jakie belgijski rząd wypłaci ofiarom Holokaustu oraz społeczności żydowskiej za straty materialne poniesione podczas II wojny światowej. Decyzja dotyczy osób, których majątek w Belgii został zagrabiony przez hitlerowskich okupantów. Ofiary holokaustu zgłosiły wobec Belgii ponad 5 tys. roszczeń restytucyjnych.

W sumie 35,2 mln euro zostanie wypłacone indywidualnym osobom wysuwającym roszczenia, a reszta - żydowskiemu funduszowi, który będzie się zajmować pomocą ubogim oraz krzewieniem wiedzy o Holokauście.

Z całej sumy odszkodowań 45,5 mln euro zostanie wyasygnowane przez władze belgijskie, 55 mln przez banki, a reszta przez firmy ubezpieczeniowe.

W latach 30. XX wieku w Belgii żyło około 50 tys. Żydów. Połowa zginęła w Holokauście. W ubiegłym roku premier Guy Verhofstadt przeprosił za udział władz belgijskich w deportacji Żydów do nazistowskich obozów zagłady.