Władze w Canberze chcą wyrazić skruchę za lata prześladowań Aborygenów, rdzennej ludności, której rodzinom odbierano dzieci i umieszczano w specjalnych ośrodkach. Proceder trwał od 1910 roku do początku lat siedemdziesiątych.

To pojednanie zaczęło się od otwarcia 42. sesji parlamentu - pierwszej w historii, w której uczestniczyła starszyzna plemienna Aborygenów.

Poprzednim czterdziestu jeden parlamentom to się nie udało. Czasem działamy powoli, ale w końcu udaje się nam osiągnąć cel. Dziś zaczynamy od jednego kroku, który przyczyni się do naprawienia pomyłek przeszłości - mówił premier Kevin Rudd. Jutro szef rządu oficjalnie przeprosi Aborygenów za poprzednie władze Australii.

Od około 1910 roku do lat 70. tysiące aborygeńskich dzieci, przede wszystkim mieszanej krwi, zostały odebrane rodzicom i przekazane białym rodzinom w ramach polityki przymusowej asymilacji. Ocenia się, że w ciągu około 60 lat usiłowano asymilować 100 tys. dzieci.