12 edycja Atlasu Times’a zawiera wiele poprawek, nanoszonych z powodu zmian klimatycznych. Ta najsłynniejsza na świecie publikacja kartograficzna ukazuje się od 1895 roku.

W wielu przypadkach kartografowie musieli zmienić kształt linii brzegowych i przeklasyfikować gatunki ziem uprawnych. Np. jezioro Czad znajdujące się w Afryce przez ostatnie 45 lat skurczyło się aż o 95 procent.

Zdaniem twórców atlasu, niektóre charakterystyczne cechy naszego globu, mogą w ciągu następnych kilkudziesięciu lat zniknąć całkowicie. Najwięcej zmian kartograficznych pojawiło się na mapach w Azji, gdzie w niektórych miejscach poziom mórz podnosi się nawet o trzy milimetry rocznie.

Nie tylko globalne ocieplenie dostarczyło kartografom dodatkowej pracy. Na skutek olbrzymiego programu nawadniania ziem, z Morza Aralskiego wypompowano ¼ wody. W ciągu ostatnich 40 lat linia brzegowa tego akwenu zmieniła się do nie poznania.