O swej decyzji papież poinformował na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie. W sumie papież mianował 18 kardynałów-elektorów, a więc tych, którzy nie ukończyli 80 lat i mogą wziąć udział w konklawe.

Kardynał-nominat Stanisław Ryłko urodził się 4 lipca 1945 roku w Andrychowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Tam w 1978 roku otrzymał doktorat z nauk społecznych.

Ryłko święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku z rąk kardynała Karola Wojtyły. Był jego bliskim przyjacielem był przez całe życie. W 1996 roku Jan Paweł II wyświęcił go na biskupa. Ryłko był wykładowcą teologii pastoralnej i socjologii religii na Papieskiej Akademii Teologicznej, sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, a od 1987 roku - kierownikiem sekcji młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich.

W latach 1992-1995 pracował w polskiej sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Następnie był sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, od 2003 roku jest jej przewodniczącym.