Unia Europejska wydała oświadczenie dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego w Pakistanie. Zaapelowała w nim, aby Islamabad nie odchodził od programu demokratycznych przemian.

Jednocześnie UE wezwała prezydenta Pakistanu Perveza Musharrafa, aby dotrzymał terminu planowanych na styczeń przyszłego roku wyborów parlamentarnych. Jest sprawą niezwykłej wagi, żeby w tym kraju kontynuowane były demokratyczne przemiany, a w ramach tych konstytucyjnych procesów odbyły się demokratyczne wybory.

Z kolei rząd w Islamabadzie poinformował już, że zaplanowane na początek 2008 r. wybory mogą zostać opóźnione.

Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona informacją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Pakistanie i zawieszeniu konstytucji. Taka decyzja pakistańskiego lidera była reakcją na nasilającą się coraz bardziej zbrojną rebelię w północno-zachodniej części kraju.