Małe firmy w Stanach Zjednoczonych widzą przyszłość w ciemnych barwach. Indeks optymizmu wśród ich właścicieli spadł w październiku spadł do poziomu najniższego od 1980 roku. Według komunikatu Krajowej Federacji Niezależnego Biznesu, wynosi on obecnie 87,5 pkt.

Badanie przeprowadzono wśród blisko dwóch tysięcy firm. Żadna z nich nie planuje zatrudnienia nowych pracowników w ciągu najbliższych 3 miesięcy, choć we wrześniu chęć taką deklarowało 7 procent z nich. Równocześnie tylko 5 procent prezesów firm ocenia, że to dobry czas na rozwinięcie działalności. We wrześniu pogląd taki wyznwało o 6 procent badanych więcej.

Typowa mała firma, zrzeszona w amerykańskiej Krajowej Federacji Niezależnego Biznesu, zatrudnia średnio 5 osób, a jej sprzedaż brutto osiąga rocznie poziom 350 tysięcy dolarów.